CENTAR ZA NATUROPATIJU I KIROPRAKTIKU

 

NAŠ TIM

Nela Roje, dr. naturopatije

Stekla je zvanje doktora naturopatije na Sveučilištu za naturopatiju u Kanadi. U posljednjih deset godina usavršila se za klinički nutricionizam i ortomolekularnu medicinu, te vrši darkfield mikroskopsku analizu žive kapi krvi. Jedan je od utemeljitelja naturopatske medicine u Hrvatskoj, te osnivač i voditelj prvog centra za naturopatiju u Splitu.


Lucijana Krželj, dr. med., specijalistica med.rada i sporta

Lucijana Krželj Stekla je zvanje doktorice medicine na Sveučilištu u Zagrebu - Medicinski fakultet, a na istom Sveučilištu stekla je i zvanje specijalistice.
Osposobljena je za mnoge licencirane preglede (sportaša, pilota, padobranaca, ronioca, pomoraca), usavršila se za tehnike stabilizacije lokomotornog sustava na stranim sveučilištima u Njemačkoj i Češkoj, a tijekom deset godina vodila je najveću privatnu polikliniku u Splitu.
Uz klasične terapije usavršila je klinički nutricionizam i komplementarne metode dijagnostike i liječenja među kojima i darkfield analizu žive kapi krvi, a koje danas primjenjuje u svojoj praksi.

Patrick Mathis, dr. kiropraktike

Zvanje doktora kiropraktike stekao je na "Life University College of Chiropractic" u USA. Osposobljen je za mnoge kiropraktičke tehnike, a izabrao je specijalizaciju u blagim tehnikama niske snage kao što je Grostic procedura i kraniosakralna terapija.
Dr. Mathis ima preko 15 godina iskustva u Americi.